Spedycja a logistyka – Czy to nie to samo?

Dla osoby niemającej dużo wspólnego z branżą transportową wiele pojęć w jej obrębie pozostaje niejasna, nawet jeśli specjalistyczne terminy związane z tą branżą funkcjonują w powszechnym obiegu i większość z nas z danymi określeniami spotyka się regularnie.

Taka sytuacja z pewnością dotyczy pojęć spedycji oraz logistyki, które przez wiele osób używane są zamiennie, co jest ogromnym błędem, ponieważ terminy te zdecydowanie nie są synonimami, choć definiując jeden z nich, nie sposób pominąć definicję drugiego.

Jaka więc jest różnica pomiędzy logistyką a spedycją? Aby móc to wyjaśnić, zacznijmy od tego, czym jest sama spedycja oraz jakie są jej obszary działania i cele.

Czego dotyczy spedycja?

Najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że spedycja to wszelkie działania mające za cel sprawną organizację przewozu towarów. Do najważniejszych obszarów działania i jednocześnie zadań specjalisty od spraw spedycji należą:

 • doradztwo w zakresie spedycji,
 • wyszukiwanie i przyjmowanie zleceń,
 • wybór odpowiednich środków transportu 
 • organizacja transportu,
 • kompleksowa koordynacja procesu spedycyjnego — od momentu kontaktu z klientem, po finalne rozliczenia dokumentacyjne,
 • monitorowanie trasy oraz reagowanie na problemy pojawiające się w trakcie realizacji zlecenia,
 • sporządzanie dokumentacji takiej jak umowy spedycyjne, listy przewozowe; kontrola dokumentów transportowych,
 • przygotowanie towaru do odpraw celnych oraz ubezpieczenie go.

Samą spedycję możemy podzielić na kilka kategorii. W zależności od zakresu jej działania mówimy o spedycji krajowej bądź międzynarodowej. Nie wszystkie firmy transportowe oferują swoje usługi poza granicami naszego kraju, niektóre z nich skupiają się jedynie na obsłudze na terenie Polski — w zakres usług świadczonych przez firmę LCL Spedition wchodzi zarówno spedycja krajowa jak i międzynarodowa.

Kolejny podział rodzajów spedycji opiera się o rodzaj środków transportu. Możemy więc wyodrębnić spedycję morską, lotniczą, kolejową oraz drogową — na tej ostatniej swoje usługi opiera LCL Spedition. Spedycja drogowa koncentruje się na transporcie przy pomocy busów oraz aut ciężarowych. 

O spedycji intermodalnej mówimy wtedy, gdy w ramach jednego zlecenia używamy kilku środków transportu. Przykładowo — z danej firmy ciężarówką wyrusza towar załadowany w kontenery, by następnie drogą morską dotrzeć do Chin. W sytuacji, gdy używamy wyłącznie jednego środka transportu, mówimy o spedycji gałęziowej.

Możemy przyjąć, iż spedycja to działania organizacyjne, obszar ich działań jest czysto praktyczny, skupiony na mechanizmach optymalizacji procesów transportu towarów, z wyłączeniem przewozów osobowych.

Spedycja a logistyka
Spedycja a logistyka – Czy to nie to samo?

Co to jest logistyka?

Natomiast logistyka to planowanie a wykonywane w jej obszarze działania dotyczą nie tylko przemieszczania się towarów, ale także ludzi oraz informacji. Spedycja skupia się na samym momencie transportu towaru, logistyka to nie tylko transport, ale także organizacja i zarządzanie wszelkimi działaniami mającymi na celu efektywne dostarczenie przesyłki w dane miejsce. Projektowanie, wdrażanie, realizacja, kontrola oraz nadzór — oto główne zadania pracownika logistyki, tak więc obszar tych działań jest znaczenie szerszy niż w przypadku zadań spedytora.

Działania w zakresie logistyki obejmują:

 • prognozowanie popytu,
 • kompleksową obsługę klienta,
 • przepływ informacji, czynności manipulacyjne,
 • kontrolę zapasów i stanów towarów,
 • realizację zamówień,
 • procesy zaopatrzeniowe, pakowanie,
 • obsługę zwrotów,
 • transport i składowanie,
 • zarządzanie odpadami.

Pracownik logistyczny powinien dysponować pełną wiedzą na temat ładunku na każdym etapie jego obsługi — już w trakcie planowania należy zadbać o eliminację błędów mogących wywołać ogromne straty finansowe, a także dołożyć wszelkie starania mające na celu zapewnienie optymalnej trasy oraz warunków przewozu towarów.

Jak więc widzicie, logistyka to również organizacja pracy magazynu — w przypadku LCL Spedition, występuje ścisła współpraca z jej siostrzaną spółką LCL Logistic.

Porównanie spedycji z logistyką

Podsumowując, możemy pokusić się o stwierdzenie, iż zakres działania spedycji jest węższy, bardziej specjalistyczny. Jedna i druga dziedzina łączy w sobie zarówno teorię, jak i praktykę w różnych proporcjach — jak wiadomo, sama teoria bez praktyki nie ma racji bytu poza aulami uniwersyteckimi, z kolei pozostawiając praktykę bez wsparcia teorii, skazujemy ją na działania intuicyjne, chaos oraz ryzyko dopuszczenia do szeregu błędów.

Działania teoretyczne i praktyczne muszą iść ze sobą w parze w przypadku każdej z branż. Logistyka i spedycja to dwa ściśle skorelowane ze sobą obszary, nieposiadające racji bytu w pojedynkę.

Scroll to Top