Pojazdy floty LCL Spedition na tle budynku firmy

Najlepsze praktyki zarządzania

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług poprzez wdrażanie
najnowocześniejszych metod zarządzania procesami spedycyjnymi.

GŁÓWNY CEL

Satysfakcja klienta

Dla LCL SPEDITION głównym celem jest satysfakcja naszych Klientów. Koncentrujemy swoje działania na najwyższych standardach jakości. Wszelkie procesy zorientowane są na ciągłe doskonalenie i rozwój. Wiarygodnym dowodem na to jest, posiadamy przez nas Certyfikat, potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001.

Baner: certyfikaty i licencje ISO 9001 ISO 45001, zdjęcie Prezesa LCL Spedition

NASZA

Polityka jakości

Polityka jakości LCL SPEDITION obejmuje skuteczne wdrażanie najlepszych praktyk zarządzania procesami spedycyjnymi i ich ciągłe doskonalenie.