Odprawy celne 2024: Dokumenty, rodzaje odpraw celnych

Odprawy celne w branży transportowo-logistycznej oraz znajomość dokumentów wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia dostawy jest kluczowa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dokumenty i procedury, które musisz znać jako student logistyki:

Międzynarodowy list przewozowy (CMR)

CMR to podstawowy dokument używany w międzynarodowym transporcie drogowym, który potwierdza zawarcie umowy przewozu między nadawcą a przewoźnikiem.

Faktura handlowa

Faktura handlowa jest niezbędnym dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące transakcji. Powinna zawierać:

 • Datę i numer faktury.
 • Pełne dane sprzedającego i kupującego (w tym numery VAT, ID oraz EORI).
 • Dane nadawcy i odbiorcy.
 • Odwołanie do numeru faktury.
 • Przedmiot transakcji.
 • Wagę netto i brutto towaru (jednostkowa i łączna).
 • Ilość towaru.
 • Warunki dostawy zgodne z INCOTERMS.
 • HS Code/Commodity Code – powinien być wpisany na fakturze handlowej, liście załadunkowej (Packing List) lub jako osobny dokument.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy odprawa celna ma miejsce w krajach anglojęzycznych, wymagane jest tłumaczenie faktury handlowej na język angielski.

Lista załadunkowa (Packing List)

Lista załadunkowa zawiera szczegółowe informacje o wysyłanych towarach i jest często wymagana przy odprawie celnej. Powinna zawierać:

 • Datę i numer wystawienia.
 • Dane nadawcy i odbiorcy.
 • Odwołanie do numeru faktury.
 • Przedmiot transakcji.
 • Wagę netto i brutto towaru (jednostkowa i łączna).
 • Ilość towaru.

Informacje o procedurze celnej (CPC)

CPC (Customs Procedure Code) określa rodzaj procedury celnej, w której towar ma być odprawiony.

Certyfikat pochodzenia

Certyfikat pochodzenia potwierdza kraj, w którym towar został wyprodukowany. Jest to ważne przy określaniu taryf celnych.

Dodatkowe dokumenty

W zależności od rodzaju towaru i kraju docelowego mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • Upoważnienie dla agencji celnej.
 • NCTS Agencji Celnej (pełny adres i kontakt agencji celnej).
 • Certyfikaty weterynaryjne.
 • Certyfikaty pochodzenia.
 • Certyfikaty fumigacji palet.
Flotka pojazdow ciezarowych

Rodzaje odpraw celnych

Procedura tranzytu T1

Procedura tranzytu T1 jest stosowana, gdy towary nie zostały odprawione celnie w kraju pochodzenia i muszą być przewiezione przez inne kraje, nim dotrą do miejsca przeznaczenia. Przykład trasy Wielka Brytania – Niemcy:

 • Załadunek: Towar zostaje załadowany w Wielkiej Brytanii.
 • Odprawa eksportowa: Przeprowadza ją agencja celna klienta, generując dokument GMR (Goods Movement Reference) oraz rezerwując przeprawę.
 • Zamknięcie eksportu: Towar opuszcza Wielką Brytanię przez odpowiedni urząd celny.
 • Przeprawa: Towar przewożony jest do Unii Europejskiej.
 • Zamknięcie tranzytu: Agencja celna w UE zamyka procedurę tranzytową.
 • Dostawa: Towar trafia do klienta w Niemczech.

Procedura tranzytu T2L

Dokument T2L jest potwierdzeniem unijnego statusu celnego towarów, używanym głównie w transporcie lotniczym i morskim. Przykład trasy Niemcy — Szwajcaria — Włochy:

 • Dokumenty T2L: Potwierdzają, że towary są w swobodnym obrocie na obszarze celnym Unii Europejskiej.
 • Sytuacje wymagające T2L: Dotyczą przypadków, gdy istnieje domniemanie, że towary utraciły status unijny.
 • Przewóz drogowy: W przypadku przewozu drogowego przez kraj trzeci, dokument T2L jest niezbędny.

Odprawa ostateczna

Procedura odprawy ostatecznej ma zastosowanie w przypadku eksportu towarów do krajów spoza UE. Przykład trasy Polska — Wielka Brytania:

 • Załadunek: Towar zostaje załadowany w Polsce.
 • Deklaracja eksportowa: Przygotowywana przez agencję celną (EAD).
 • Deklaracja importowa: Przygotowywana przez agencję celną klienta lub otrzymywana od niej.
 • GMR i rezerwacja przeprawy: Generowanie GMR i rezerwacja przeprawy.
 • Sprawdzenie statusu odprawy: Przed przekroczeniem granicy sprawdzany jest status odprawy celnej.
 • Rozładunek: Towar zostaje rozładowany w Wielkiej Brytanii.

Każda z tych procedur jest kluczowa dla zgodności z przepisami celnymi oraz zapewnienia bezpiecznego i efektywnego przewozu towarów przez granice. Znajomość tych procedur jest niezbędna dla przyszłych logistyków, aby mogli skutecznie zarządzać procesami transportowymi w kontekście międzynarodowym.

Co to jest EORI?

EORI (Economic Operators’ Registration and Identification) to unijny system identyfikacji i rejestracji podmiotów gospodarczych prowadzących wymianę międzynarodową. System ten reguluje kwestie celne związane z eksportem towarów poza obszar Wspólnoty oraz importem do Unii Europejskiej.

Dlaczego numer EORI jest ważny?

Numer EORI to unikalny identyfikator podmiotu gospodarczego, niezbędny dla każdej firmy prowadzącej handel z krajami spoza UE. Od 2012 roku organy celne weryfikują numery EORI podczas przetwarzania zgłoszeń celnych.

Jak działa system EORI?

Numer EORI musi być używany jako identyfikator we wszystkich wymianach danych z organami celnymi. Od 17 listopada 2014 roku system zgłoszeń celnych aktywnie sprawdza poprawność i ważność numeru EORI. Przesyłki, które nie zawierają ważnego numeru EORI, mogą napotkać opóźnienia w przetwarzaniu.

Numer EORI jest niezbędnym elementem w logistyce międzynarodowej. Jego posiadanie i poprawne używanie zapewnia sprawne i efektywne przeprowadzanie procesów celnych, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości operacji logistycznych. Z tego powodu istotne jest, aby każdy student logistyki zrozumiał, jak funkcjonuje ten system oraz jakie ma on praktyczne znaczenie.

Scroll to Top