Chłodnie do zadań specjalnych

Sklepy oraz supermarkety wypełnione są produktami spożywczymi, które muszą być przechowywane w niskich temperaturach. Mrożonki, produkty mięsne, ryby i owoce morza umieszczane są w lodówkach oraz zamrażarkach. W sklepach panuje określona temperatura, ponieważ produkty mrożone nie są jedynymi, którym ciepło szkodzi: owoce i warzywa, wyroby cukiernicze, kosmetyki, rośliny ozdobne i kwiaty również nie lubią wysokich temperatur. Przechowywanie towarów w punkcie produkcji a później dystrybucji to jedna kwestia, odrębny problem stanowi natomiast transport tych produktów tak, by nie straciły one swoich właściwości a tym samym nadawały się do sprzedaży.

Co to jest łańcuch chłodniczy?

W branży transportowej funkcjonuje termin „łańcucha chłodniczego”, oznaczający konieczność nieprzerwanego zachowania stałej temperatury produktom w trakcie całego procesu logistycznego: od momentu produkcji, poprzez transport i magazynowanie, po dystrybucję w przeznaczonych ku temu punktach. Moment transportu jest najbardziej newralgicznym elementem tego łańcucha, wymagającym od przewoźnika zapewnienia profesjonalnego sprzętu oraz obsługi doświadczonych pracowników.

Przepisy dotyczące transportu produktów świeżych i szybko psujących się

Najważniejsze dokumenty regulujące zasady przewozu produktów świeżych i szybko psujących się to Ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371) oraz tak zwana umowa ATP skonstruowana przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (Grupa Robocza ds. Przewozu Szybko Psujących się Art. Żywnościowych) w Genewie, regulująca warunki przewozu artykułów spożywczych. Umowa ATP określa, jakie rodzaje artykułów możemy zaliczyć do podatnych na szybkie psucie, jaka powinna być temperatura w pojazdach podczas przewozu oraz jakie warunki muszą spełniać pojazdy transportujące te artykuły. Warunki badań pojazdów oraz sposób ich znakowania również jest określony przez wspomnianą umowę. Każdy pojazd transportu produktów świeżych musi również spełniać określone warunki termoizolacyjne oraz posiadać agregat chłodzący, zapewniający utrzymanie wymaganej temperatury nadwozia. Ważnym terminem jest tu „globalny współczynnik przenikania ciepła przez ściany nadwozia” — ustalenie jego wielkości oraz sprawdzenie wydajności chłodniczej pojazdu wymaga dokonania kilkudniowych pomiarów temperatur na zewnątrz oraz wewnątrz nadwozia. Pomiary te przeprowadzane są wyłącznie przez instytucje upoważnione do tego przez ministra do spraw transportu w warunkach socjalistycznych komór badawczych.

Czym charakteryzują się pojazdy z naczepą typu chłodnia?

Nowoczesne pojazdy z naczepą typu chłodnia mogą zachowywać temperaturę wnętrza pojazdu od +12 do -20 stopni Celsjusza a warunki środowiska na zewnątrz nie mają wpływu na tę temperaturę, która zresztą jest dodatkowo kontrolowana zdalnie poprzez specjalne urządzenia. Każdy tego typu pojazd musi być wyposażony w termograf (rejestrator temperatury z drukarką) oraz zostaje poddawany regularnej dezynfekcji. Kierowca ciężarówki musi posiadać  zaświadczenie lekarskie o przydatności do pracy oraz potwierdzenie wykonania odpowiednich badań sanitarnych.

Transport produktów świeżych w LCL

Usługi oferowane przez LCL Spedition to również transport produktów świeżych. W skład floty firmy wchodzi kilka nowoczesnych pojazdów ciężarowych z naczepami typu chłodnia marki Schmitz, wyposażonych w systemy GPS monitorujące położenie pojazdu oraz ładunku. Dodatkowo w miejscu siedziby firmy znajduje się myjnia samochodów ciężarowych siostrzanej spółki LCL Car Wash, oferująca usługę dezynfekcji wnętrza pojazdów, tak więc o samochody i sprzęt naszej floty dbamy kompleksowo we własnym zakresie.

Transport chłodniczy to z pewnością wyzwanie dla przewoźnika, który odpowiada nie tylko za dowiezienie przesyłki w nienaruszonym stanie, ale także musi ją zabezpieczyć przed niewłaściwą dla niej temperaturą. Jednocześnie jest to usługa, na którą popyt wciąż się zwiększa, w związku z czym możemy się spodziewać większej ilości pojazdów przystosowanych do transportu chłodniczego na drogach oraz wprowadzania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań usprawniających cały proces.

Scroll to Top