Branża TSL — kierunki studiów

Czy osoby pracujące w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) powinny posiadać wykształcenie kierunkowe? Czy polskie uczelnie wyższe dysponują bogatą ofertą dla studentów pragnących zgłębić specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie? Obecnie branża TSL prężnie się rozwija, zatrudnienie w jej obrębie znajduje coraz większa ilość osób — od pracowników fizycznych, poprzez inżynierów i kadrę managerską. Przedsiębiorstwa dysponują coraz bardziej nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, infrastruktura transportowa zagęszcza się, coraz większy nacisk kładzie się również na proekologiczne działania i ochronę środowiska. Wszystko to sprawia, że branża TSL odnotowuje ciągły wzrost zapotrzebowania na pracowników, w tym również tych o wysokich kwalifikacjach. 

System szkolnictwa wyższego w Polsce

W naszym kraju funkcjonuje ponad 400 uczelni publicznych oraz niepublicznych a cały system szkolnictwa opiera się na trójstopniowej strukturze studiów. 

By stać się studentem studiów pierwszego stopnia danej uczelni, należy posiadać świadectwo dojrzałości oraz przejść proces rekrutacji, według zasad i wytycznych placówki. Studia pierwszego stopnia trwają zazwyczaj trzy lub cztery lata, kończą się tytułem licencjata, inżyniera bądź równoważnym. Studia drugiego stopnia to opcja dla osób, które ukończyły pierwszy stopień. Trwają od półtora roku do dwóch lat, po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł magistra, inżyniera bądź równoważny. Można również wybrać ofertę jednolitych studiów magisterskich, trwających od czterech i pół roku do sześciu lat, po których ukończeniu student uzyskuje tytuł magistra, magistra inżyniera bądź równorzędny.

Z kolei studia trzeciego stopnia to oferta dla osób z tytułem magistra bądź równorzędnym. Może je prowadzić uczelnia bądź odpowiednie jednostki naukowe posiadające uprawnienia a po ich ukończeniu zyskuje się stopień naukowy doktora w określonej dziedzinie naukowej.

Branża TSL — kierunki studiów
Branża TSL — kierunki studiów

Wybór kierunku studiów związanego z branżą TSL

Kształcenie na kierunkach związanych z branżą TSL może odbywać się na wielu obszarach. Przed wyborem studiów należy się zastanowić, który z nich będzie dla nas najbardziej interesujący. Jeśli chcecie skupić się na procesach logistycznych i transportowych, wybierzcie kierunki i specjalności biznesowe, koncentrujące swe treści wokół pracy zaopatrzenia i logistyki firm, a także usług spedycyjnych i transportowych. Gdy interesuje was sama infrastruktura transportowa i logistyczna, będziecie musieli wybrać specjalności techniczne, związane z budownictwem. Przy pasji do tworzenia technologii  i narzędzi związanych z automatyzacją oraz obsługą samych procesów logistycznych, będzie należało skoncentrować się na studiach z zakresu robotyki, mechatroniki, elektroniki czy informatyki powiązanej z programowaniem, czy technologiami cyfrowymi

Kierunek studiów — logistyka i spedycja

Wiele uczelni posiada w swojej ofercie kierunek studiów Logistyka i spedycja. W programie takich studiów znajduje się wiele przedmiotów związanych z nowoczesnymi systemami logistycznymi oraz zarządzaniem łańcuchem dostaw. Programy studiów tego typu często powstają we współpracy z partnerami biznesowymi (dużymi przedsiębiorstwami), co sprawia, że zostają tworzone w odpowiedzi na rzeczywiste zapotrzebowanie pracodawców na konkretne kompetencje i umiejętności techniczne potencjalnych pracowników. W trakcie studiów duży nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz towaroznawstwa. 

Kierunki studiów logistycznych w Polsce

Jako, iż branże, w których logistyka jest wykorzystywana, dynamicznie się rozwijają, same studia logistyczne i spedycyjne cieszą się dużym powodzeniem. Uczelnie posiadają coraz bardziej różnorodną i bogatą ofertę wyboru kierunków kształcenia w tym zakresie. Oto niektóre kierunki studiów logistycznych, które oferują polskie uczelnie wyższe:

 • Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce.
 • Handel międzynarodowy.
 • Inżynieria logistyki.
 • Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
 • Inżynieria środków transportu.
 • Inżynieria transportu i logistyki.
 • Logistyka.
 • Logistyka i administrowanie w mediach.
 • Logistyka i spedycja.
 • Logistyka międzynarodowa.
 • Logistyka w sektorze rolno — spożywczym.
 • Lotnictwo i kosmonautyka.
 • Nawigacja.
 • Samochody i bezpieczeństwo w transporcie.
 • Spedycja międzynarodowa.
 • Środki transportu i logistyka.
 • Transport.
 • Transport i logistyka.
 • Transport i spedycja.
 • Transport kolejowy.
 • Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw.

Absolwenci studiów związanych z branżą TSL znajdą zatrudnienie w centrach logistycznych, firmach transportowych oraz spedycyjnych, magazynach, firmach doradczych oraz konsultingowych. Sektor TSL stale się rozwija, co oznacza, że wciąż będzie rosnąć zapotrzebowanie na pracowników, w tym także tych o wysokich kwalifikacjach. Warto o tym pamiętać, dokonując wyboru kierunku kształcenia oraz planując swoją karierę zawodową. 

Scroll to Top