Dla osoby nie mającej dużo wspólnego z branżą transportową, wiele pojęć w jej obrębie pozostaje niejasna, nawet jeśli specjalistyczne terminy związane z tą branżą funkcjonują w powszechnym obiegu i większość z nas z danymi określeniami spotyka się regularnie.

Taka sytuacja z pewnością dotyczy pojęć spedycji oraz logistyki, które przez wiele osób używane są zamiennie, co jest ogromnym błędem, ponieważ terminy te zdecydowanie nie są synonimami, choć definiując jeden z nich, nie sposób pominąć definicję drugiego.

Jaka więc jest różnica pomiędzy logistyką a spedycją?

Aby móc to wyjaśnić, zacznijmy od tego, czym jest sama spedycja oraz jakie są jej obszary działania i cele.

Najprościej rzecz ujmując, spedycja to wszelkie działania, mające za cel sprawną organizację przewozu towarów. Do najważniejszych obszarów działania i jednocześnie zadań specjalisty od spraw spedycji należą:

Samą spedycję możemy podzielić na kilka kategorii.

W zależności od zakresu jej działania, mówimy o spedycji krajowej bądź międzynarodowej. Nie wszystkie firmy transportowe oferują swoje usługi poza granicami naszego kraju, niektóre z nich skupiają się jedynie na obsłudze na terenie Polski — w zakres usług świadczonych przez firmę LCL Spedition wchodzi zarówno spedycja krajowa jak i międzynarodowa.

Kolejny podział rodzajów spedycji opiera się o rodzaj środków transportu.

Możemy więc wyodrębnić spedycję morską, lotniczą, kolejową oraz drogową — na tej ostatniej swoje usługi opiera LCL Spedition. Spedycja drogowa koncentruje się na transporcie przy pomocy busów oraz aut ciężarowych. 

O spedycji intermodalnej mówimy wtedy, gdy w ramach jednego zlecenia używamy kilku środków transportu. Przykładowo — z danej firmy ciężarówką wyrusza towar załadowany w kontenery, by następnie drogą morską dotrzeć do Chin. 

W sytuacji, gdy używamy wyłącznie jednego środka transportu, mówimy o spedycji gałęziowej.

Możemy przyjąć, iż spedycja to działania organizacyjne, obszar ich działań jest czysto praktyczny, skupiony na mechanizmach optymalizacji procesów transportu towarów, z wyłączeniem przewozów osobowych.

Natomiast logistyka to planowanie a wykonywane w jej obszarze działania dotyczą nie tylko przemieszczania się towarów, ale także ludzi oraz informacji. 

Spedycja skupia się na samym momencie transportu towaru, logistyka to nie tylko transport, ale także organizacja i zarządzanie wszelkimi działaniami mającymi na celu efektywne dostarczenie przesyłki w dane miejsce.

Projektowanie, wdrażanie, realizacja, kontrola oraz nadzór — oto główne zadania pracownika logistyki, tak więc obszar tych działań jest znaczenie szerszy niż w przypadku zadań spedytora.

Działania w zakresie logistyki obejmują:

Pracownik logistyczny powinien dysponować pełną wiedzą na temat ładunku na każdym etapie jego obsługi — już w trakcie planowania należy zadbać o eliminację błędów mogących wywołać ogromne straty finansowe, a także dołożyć wszelkich starań mających na celu zapewnienie optymalnej trasy oraz warunków przewozu towarów.

Jak więc widzicie, logistyka to również organizacja pracy magazynu — w przypadku LCL Spedition, występuje ścisła współpraca z jej siostrzaną spółką LCL Logistic.

Podsumowując, możemy pokusić się o stwierdzenie, iż zakres działania spedycji jest węższy, bardziej specjalistyczny. Jedna i druga dziedzina łączy w sobie zarówno teorię, jak i praktykę w różnych proporcjach — jak wiadomo, sama teoria bez praktyki nie ma racji bytu poza aulami uniwersyteckimi, z kolei pozostawiając praktykę bez wsparcia teorii, skazujemy ją na działania intuicyjne, chaos oraz ryzyko dopuszczenia do szeregu błędów.

Działania teoretyczne i praktyczne muszą iść ze sobą w parze w przypadku każdej z branż. Logistyka i spedycja to dwa ściśle skorelowane ze sobą obszary, nieposiadające racji bytu w pojedynkę.